Yurt dışı çalışma izini başvurusunda bulunacak şahıslar için ekonomik geliri olan herhangi bir amaçla aşağıda belirtilen şartları taşımalıdır.

Yurt dışında herhangi başka bir şahıs ya da şirketin hesabına çalışmak üzere ikamet etmek isteyen ve ilgili Konsolosluğa bu amaçla başvuruda bulunan kişiler 16 yaşından büyük olmalıdır.

İlgili ülke yetkilileri’ne Ulusal vize işlemlerine o ülke’de kendi hesabına çalışmak ve gelir elde etmek için başvuru yapan kişiler 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Yurtdışında çalışmak için ilgili Konsolosluğa vize başvurusunda bulunacak olan kişiler  Ulusal vize işlemlerine başlamadan önce o ülkede ikamet ve çalışma izni almış olmalıdır.

Çalışma izni ile ilgili başvuru kişiye iş akdini sağlayan şirket tarafından yapılmalıdır.

Ulusal Vize Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar

- Ulusal vize başvurularında sunulan belgelerin fotokopilerini talep edilmektedir. Bu nedenle Ulusal Vize başvurusunda bulunan kişiler ilgili Konsolosluğa  giderken vize için ibraz etmeleri gereken evrakların fotokopilerini de yanlarında götürmelidir.

- Ulusal vize için ilgili Konsolosluğu’a başvuru yapan kişiler ilgili ülke’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yabancılar Polisi’ne başvuruda bulunup oturum kartı almalıdır.

- İlgili Konsolosluğa yaptıkları ulusal vize başvurusu kabul edilip ülkeye giriş yapan kişiler ilgili Sosyal Sigortalar Sistemi’ne sigorta girişlerini yaptırmakla yükümlüdür.

Ulusal vize almanın bir başka yolu da ülkeye yatırımcı olarak gitmektir. Bazı ülke konsoloslukları birtakım özel durumlarda ülkelerine 160 bin Euro ve üzerinde gayrimenkul satın alan kişilere Ülkelerinde oturum izni olanağı tanımaktadır.